Bridging Talent and Organization

to work out challenge and needs.

Most Searchs:

Senior Front End (RJS)

1 week ago 121 Views

Job

Overview

Date Posted: 11-04-2024
Salary: Thoả Thuận
Location: Hà Nội
About the Company:
Industry: Phần mềm

Job

Description

1. Market: https://www.bitazza.com/home
2. Client Biz: https://www.bitazza.com/home
3. Project/ System Description: https://www.bitazza.com/home
3.1 Duration dự án: 6 tháng
Lưu ý về một số yêu cầu đặc biệt/ khó của Khách (nếu có): FE có kinh nghiệm woocommerce APIs
Share:

You may also like these

Similar Jobs

Hà Nội
22-04-2024
Phần mềm
Hà Nội
17-04-2023
Phần mềm
Hà Nội
04-01-2023
Phần mềm
Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
30-10-2022
Phần mềm

NODEJS Có Tiếng Anh - Dự án Malaysia - Domain về web nhân sự

Dưới 7 năm : 28-32 Net ; Trên 7 năm: 32-36 Net
Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh
14-11-2022
Phần mềm
Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh
15-11-2022
Phần mềm
Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh
15-11-2022
Phần mềm
Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh
15-11-2022
Phần mềm
View all