Bridging Talent and Organization

to work out challenge and needs.

Most Searchs:

NodeJS Developer

1 year ago 1114 Views

Job

Overview

Date Posted: 17-04-2023
Salary: 20-25M
Location: Hà Nội
About the Company:
Industry: Phần mềm

Job

Description

+ yc kn 3 năm trở lên node.js
+ aws là một lợi thế
+ devops là một lợi thế
+ eng cơ bản, giao tiếp đc khá thì càng tốt

Dự án với Kh Nhật là hệ thống chatbot.
Làm việc với PM bên Nhật, anh Duy JP
Yêu cầu bắt buộc lên vp Cty làm việc vì muốn dedicated fulltime
Share:

You may also like these

Similar Jobs

Hà Nội
22-04-2024
Phần mềm
Hà Nội
17-04-2023
Phần mềm
Hà Nội
04-01-2023
Phần mềm
Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
30-10-2022
Phần mềm

NODEJS Có Tiếng Anh - Dự án Malaysia - Domain về web nhân sự

Dưới 7 năm : 28-32 Net ; Trên 7 năm: 32-36 Net
Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh
14-11-2022
Phần mềm
Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh
15-11-2022
Phần mềm
Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh
15-11-2022
Phần mềm
Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh
15-11-2022
Phần mềm
View all