Bridging Talent and Organization

to work out challenge and needs.

Most Searchs:

EU - 1hPM-9hPM - Senior Angular (6months)

2 months ago 140 Views

Job

Overview

Date Posted: 05-12-2023
Salary: 30net-35 net
Location: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh
About the Company:
Industry: Phần mềm

Job

Description

+ at least 4-5 years of experience, forms.io knowledge
+ Good English 4 kỹ năng, willing test English, chuyên sâu Angular (senior) vs đa dạng dự án trong nhiều domain: edtech, fintech, ecommerce, healthcare,.., forms.io knowledge, eng tốt để trao đổi trực tiếp vs EU client, overlap 4 hours theo EU timezone (4 tiếng tối là đến 9h tối)
Làm từ 1hPM-9hPM
Nếu làm tốt thì dự kiến khách muốn build dedicated team angular
V1: test Eng + tech vs bên LTS
V2: submit CV với end client và interview với client
Share:

You may also like these

Similar Jobs

Hà Nội
14-11-2023
Phần mềm
Hà Nội
17-04-2023
Phần mềm
Hà Nội
04-01-2023
Phần mềm
Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
30-10-2022
Phần mềm
Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh
11-11-2022
Phần mềm

NODEJS Có Tiếng Anh - Dự án Malaysia - Domain về web nhân sự

Dưới 7 năm : 28-32 Net ; Trên 7 năm: 32-36 Net
Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh
14-11-2022
Phần mềm
Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh
15-11-2022
Phần mềm
Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh
15-11-2022
Phần mềm
Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh
15-11-2022
Phần mềm
View all