Bridging Talent and Organization

to work out challenge and needs.

Most Searchs:

REACTJS, JAVASCRIPT (1FE, 1BE OR FULLSTACK) + OUTSYSTEMS CERT

14 hours ago 87 Views

Job

Overview

Date Posted: 23-04-2024
Salary:
Location:
About the Company:
Industry:

Job

Description

1. Market: Australia
2. Client Biz: SMEs (Products company - security consultants and corporate security managers)
3. Project/ System Description: N/A
3.1 Duration dự án: 3months first
3.2 Dự án build mới hay đang ở giai đoạn nào?: N/A (Đang có team sẵn rồi)
3.3: Team size/ team structure dự án hiện tại: N/A
4. Bối cảnh cần resource : Không làm việc với Ấn vì tiếng Anh kém quá client không nghe được
5. Headcount & English/techstack request: 2 - 1 FE, 1 BE (FS)
6. Location & working Timezone; daily Meeting: Flexible
7. Job Description & Job Requirement: N/A
8. Tool và các công cụ làm việc: N/A
9. Lưu ý về một số yêu cầu đặc biệt/ khó của Khách (nếu có): Tiếng anh Fluent (+++)
10. Interview Process & Note: 1 vòng hoặc 2 vòng (khách muốn pvan xem nnao đã)
11. Budget: around 3100USD/month
Share:

You may also like these

Similar Jobs