Bridging Talent and Organization

to work out challenge and needs.

100+

Jobs

Hà Nội
11-05-2020
Tư vấn IT - Phần mềm
Hà Nội, Nhật Bản
11-05-2020
Nhật Bản, Hà Nội
11-05-2020
IT - Phần mềm
Hà Nội, Hồ Chí Minh
08-05-2020
Tư vấn
Hồ Chí Minh
06-05-2020

Sales IT tại Tokyo

Base 450 man - 700 man
Nhật Bản
08-11-2019
IT - Phần mềm