Bridging Talent and Organization

to work out challenge and needs.

Most Searchs:

Web (laravel/node.js) developer

2 weeks ago 71 Views

Job

Overview

Date Posted: 03-09-2021
Salary: 15-25tr
Location: Hà Nội
About the Company:
Industry: Phần mềm

Job

Description

+ Thực hiện các dự án outsourcing với thị trường Nhật
+ Thực hiện các dự án web nội bộ

Yêu cầu:
+ 2 năm kinh nghiệm trở lên lập trình web bằng php laravel, 1 năm kn trở lên lập trình node.js hoặc vue.js/ react.js
+ Có nền tảng backend php laravel định hướng fullstack và muốn làm sâu về javascript: node.js/ react.js..
+ Tư duy tốt, phong cách clean code >> anh Duy bên Nhật và anh Toàn sẽ test kỹ thuật

Cần ứng viên ob giữa tháng 9 hoặc muộn nhất 25/9
Share:

You may also like these

Similar Jobs

Senior Odoo Developer

15 ~ 25 triệu
18-06-2021
Phần mềm

Senior PHP Developer

15 ~ 25 triệu
18-06-2021
Phần mềm

Business Analyst

18~38 triệu
18-06-2021
Phần mềm

Front End Developer

18~38 triệu
18-06-2021
Phần mềm
18-06-2021
Phần mềm
18-06-2021
Phần mềm
18-06-2021
Phần mềm
18-06-2021
Phần mềm
18-06-2021
Phần mềm
Hà Nội
24-06-2021
Phần mềm
View all