Bridging Talent and Organization

to work out challenge and needs.

Sales & Sales Assistant cho thị trường Nhật

1 month ago 145 Views

Job

Overview

Date Posted: 11-05-2020
Salary: upto 1500$
Location: Hà Nội, Nhật Bản
About the Company: Công ty outsourcing của Việt Nam chuyên biệt về mảng Testing - quy mô nhân sự hơn 100 người. Founder là những người kỳ cựu trong mảng Testing hệ thống.
Sau 4 năm phát triển Công ty phát triển quy mô 200 người, và mở rộng chi nhánh tại Nhật bản.
Industry:

Job

Description

Phát triển KH tại Nhật
Share:

You may also like these

Similar Jobs