Bridging Talent and Organization

to work out challenge and needs.

Sales Executive/ Manager cho thị trường IT outsourcing Nhật bản

1 month ago 142 Views

Job

Overview

Date Posted: 11-05-2020
Salary: arround 30man JPY
Location: Nhật Bản, Hà Nội
About the Company: Công ty outsourcing của Việt Nam chuyên biệt về mảng Testing - quy mô nhân sự hơn 100 người. Founder là những người kỳ cựu trong mảng Testing hệ thống.
Sau 4 năm phát triển Công ty phát triển quy mô 200 người, và mở rộng chi nhánh tại Nhật bản.
Industry: IT - Phần mềm

Job

Description

Share:

You may also like these

Similar Jobs

IT Comtor (JP/VN)

800 ~1500$ gross
Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh
11-05-2020
IT - Phần mềm

BrSE offshore

1300-1600$
Hà Nội
01-12-2017
IT - Phần mềm
28-11-2019
IT - Phần mềm
Nhật Bản, Hà Nội
11-05-2020
IT - Phần mềm
Hà Nội
08-05-2019
IT - Phần mềm
Hà Nội
11-05-2020
IT - Phần mềm
Hà Nội
12-06-2020
IT - Phần mềm
Hà Nội
28-11-2019
IT - Phần mềm
Hà Nội
11-05-2020
IT - Phần mềm
Hà Nội
25-06-2019
IT - Phần mềm
View all