Bridging Talent and Organization

to work out challenge and needs.

Most Searchs:

Remote - Senior Java - DA Đài Loan (ưu tiên từng làm C++)

3 months ago 161 Views

Job

Overview

Date Posted: 18-08-2023
Salary: 30-33 Net
Location: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh
About the Company:
Industry: Phần mềm

Job

Description

(C++ không bắt buộc có Kinh nghiệm trước đó nhưng cần có kiến thức và có khả năng làm được khi yêu cầu, hệ điều hành LInux là được không cần phải biết về Kernel)
>> Experience with tracking CVE lists for different open source software projects, compiling patches and related source code, and collecting compiled binary code.
Responsibilities:
* Track CVE lists for different open source software components
* Compile patches and related binary code
Experiences:
* Familiar with Linux system
* Familiar with OSS compilation, GIT, and GCC compiler
* Familiar with Java programming
* Experience with C/C++ development is preferred
(C++ không bắt buộc có Kinh nghiệm trước đó nhưng cần có kiến thức và có khả năng làm được khi yêu cầu)
Share:

You may also like these

Similar Jobs

Hà Nội
14-11-2023
Phần mềm
Hà Nội
17-04-2023
Phần mềm
Hà Nội
04-01-2023
Phần mềm
Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
30-10-2022
Phần mềm
Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh
11-11-2022
Phần mềm

NODEJS Có Tiếng Anh - Dự án Malaysia - Domain về web nhân sự

Dưới 7 năm : 28-32 Net ; Trên 7 năm: 32-36 Net
Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh
14-11-2022
Phần mềm
Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh
15-11-2022
Phần mềm
Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh
15-11-2022
Phần mềm
Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh
15-11-2022
Phần mềm
View all