Bridging Talent and Organization

to work out challenge and needs.

Most Searchs:

fullStack Developer

2 weeks ago 24 Views

Job

Overview

Date Posted: 08-07-2021
Salary:
Location: Hà Nội
About the Company:
Industry:

Job

Description

https://www.flinters.vn/recruit/official/archives/1

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
• Tuân theo các quy tắc chuẩn, tạo ra các mã hóa có chất lượng cao và có thể bảo trì được;
• Luôn có động lực và cập nhật những phát triển và xu hướng mới nhất trong phát triển web;
• Cố vấn và huấn luyện các thành viên cấp dưới để đạt được mức năng lực hoặc hiệu suất đáp ứng các mục tiêu của dự án;
• Đóng góp vào các hoạt động chia sẻ kiến thức và cải tiến liên tục.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:
[Kiến thức và kỹ năng]

[Bắt buộc]
• Số năm kinh nghiệm: Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm thiết kế và điều chỉnh các hệ thống có hiệu suất cao;
• Quen thuộc với các mô hình lập trình hướng đối tượng và lập trình hàm;
• Sẵn sàng thay đổi ngôn ngữ lập trình sang Scala;
• Có sự hiểu biết về đặc trưng của một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình như Java, PHP, C#, Ruby;
• Có kinh nghiệm phát triển Fontend: HTML, CSS, Javascript và ít nhất một frontend framework mới (vue.js, reactjs, angularjs, v.v.);
• Quen thuộc với tuyên ngôn Agile và phương pháp Scrum.

[Không bắt buộc]
• Có kinh nghiệm với ngôn ngữ lập trình Scala là một điểm cộng lớn;
• Có kinh nghiệm thiết kế và tối ưu hóa quyền truy cập cơ sở dữ liệu;
• Quen thuộc với các nguyên tắc TDD và thiết kế các trường hợp kiểm thử;
• Trình độ tiếng Nhật được hoan nghênh.
Share:

You may also like these

Similar Jobs