Bridging Talent and Organization

to work out challenge and needs.

BrSE offshore

2 years ago 72 Views

Job

Overview

Date Posted: 01-12-2017
Salary: 1300-1600$
Location: Hà Nội
About the Company: Thông tin cần thiết
- Lý do ứng viên muốn thay đổi công việc?
- Các skill nổi bật
- Thời gian có thể bắt đầu công việc (nếu pass)
- Mức lương mong muốn (mức lương gross và quy đổi ra VNĐ)
lưu ý gkhông để thông tin mức lương của ứng viên trong CV.
Industry: IT - Phần mềm

Job

Description

- Tiếng Nhật N2 trở lên
- Có KN làm BrSE
- Yêu cầu tốt về Technical
Share:

You may also like these

Similar Jobs

IT Comtor (JP/VN)

800 ~1500$ gross
Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh
11-05-2020
IT - Phần mềm

BrSE offshore

1300-1600$
Hà Nội
01-12-2017
IT - Phần mềm
28-11-2019
IT - Phần mềm
Nhật Bản, Hà Nội
11-05-2020
IT - Phần mềm
Hà Nội
08-05-2019
IT - Phần mềm
Hà Nội
11-05-2020
IT - Phần mềm
Hà Nội
12-06-2020
IT - Phần mềm
Hà Nội
28-11-2019
IT - Phần mềm
Hà Nội
11-05-2020
IT - Phần mềm
Hà Nội
25-06-2019
IT - Phần mềm
View all