Bridging Talent and Organization

to work out challenge and needs.

BA (SAP B1) Consultant

8 months ago 72 Views

Job

Overview

Date Posted: 28-11-2019
Salary: 15-20 triệu
Location:
About the Company: Công ty của Nhật bản trong lĩnh vực triển khai các phần mềm ERP như SAP, Odoo, hệ thống quản trị doanh nghiệp cho các Doanh nghiệp FDI lớn tại VN và Đông Nam Á.
Industry: IT - Phần mềm

Job

Description

Share:

You may also like these

Similar Jobs

IT Comtor (JP/VN)

800 ~1500$ gross
Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh
11-05-2020
IT - Phần mềm

BrSE offshore

1300-1600$
Hà Nội
01-12-2017
IT - Phần mềm
28-11-2019
IT - Phần mềm
Nhật Bản, Hà Nội
11-05-2020
IT - Phần mềm
Hà Nội
08-05-2019
IT - Phần mềm
Hà Nội
11-05-2020
IT - Phần mềm
Hà Nội
12-06-2020
IT - Phần mềm
Hà Nội
28-11-2019
IT - Phần mềm
Hà Nội
11-05-2020
IT - Phần mềm
Hà Nội
25-06-2019
IT - Phần mềm
View all