Bridging Talent and Organization

to work out challenge and needs.

Most Searchs:

3-4 Python có Tiếng ANh - KH Canada - 6 tháng (Hybrid ở HN 2 ngày/tuần)

1 year ago 550 Views

Job

Overview

Date Posted: 17-11-2022
Salary: Thương Lượng
Location: Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh
About the Company:
Industry: Phần mềm

Job

Description

The job description:
- We are looking for a Python Developer to join our engineering team and help us develop and maintain various software products.
- The Python Developer responsibilities include writing and testing code, debugging programs and integrating applications with third-party web services. To be successful in this role, you should have experience using server-side logic and work well in a team.
- Ultimately, you’ll build highly responsive web applications that align with our business needs.

Your Skills and Experience:
- Excellent in Python programing language
- At least 2 years experiences with Python's threading, multiprocessing and asyncio libraries
- Have experience working with distributed, micro-service system
- Familiar with at least one of Python RESTful framework, e.g. FastAPI
- Having knowledge or skills with any of following framework (Django, Flask, Pyramid, NodeJS)
- Ability to design and implement Web services APIs (REST API)
- Familiarity with Cloud AWS
- Good team and communication skills
- Good at English communication
- Willing to learn new technologies and tools

Mô tả công việc:
- Chúng tôi đang tìm kiếm một Nhà phát triển Python để tham gia vào nhóm kỹ thuật của chúng tôi và giúp chúng tôi phát triển cũng như bảo trì các sản phẩm phần mềm khác nhau.
- Các trách nhiệm của Nhà phát triển Python bao gồm viết và kiểm tra mã, gỡ lỗi chương trình và tích hợp ứng dụng với các dịch vụ web của bên thứ ba. Để thành công trong vai trò này, bạn cần có kinh nghiệm sử dụng logic phía máy chủ và làm việc nhóm tốt.
- Cuối cùng, bạn sẽ xây dựng các ứng dụng web có độ phản hồi cao phù hợp với nhu cầu kinh doanh của chúng tôi.

Kỹ năng và kinh nghiệm của bạn:
- Giỏi ngôn ngữ lập trình Python
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm với các thư viện luồng, đa xử lý và asyncio của Python
- Có kinh nghiệm làm việc với hệ thống phân tán, vi dịch vụ
- Quen thuộc với ít nhất một trong các khung RESTful của Python, ví dụ: API nhanh
- Có kiến ​​thức hoặc kỹ năng với bất kỳ framework nào sau đây (Django, Flask, Pyramid, NodeJS)
- Có khả năng thiết kế và triển khai API dịch vụ Web (REST API)
- Quen thuộc với Đám mây AWS
- Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp tốt
- Tiếng Anh giao tiếp tốt
- Sẵn sàng học hỏi các công nghệ và công cụ mới
Share:

You may also like these

Similar Jobs

Hà Nội
22-04-2024
Phần mềm
Hà Nội
17-04-2023
Phần mềm
Hà Nội
04-01-2023
Phần mềm
Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
30-10-2022
Phần mềm

NODEJS Có Tiếng Anh - Dự án Malaysia - Domain về web nhân sự

Dưới 7 năm : 28-32 Net ; Trên 7 năm: 32-36 Net
Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh
14-11-2022
Phần mềm
Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh
15-11-2022
Phần mềm
Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh
15-11-2022
Phần mềm
Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh
15-11-2022
Phần mềm
View all