• HN: Tầng 3, tòa nhà Đại Phát, ngõ 82 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Số điện thoại: 024-6328-3156
  • Địa chỉ Email: info@j-job.com.vn
  • HCM:Tầng 2, tòa nhà Mekong, 235-241 đường Cộng Hòa, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
  • Số điện thoại: 028-3812-2886
  • Địa chỉ Email: info@j-job.com.vn
Copyright © 2018 Kokuen Tenko Information Co.,Ltd. All rights reserved.